Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we a koro­na­wi­rus część I.

 

Dzień dobry,  W załącz­ni­ku wia­do­mo­ści do NGO.

Pozdra­wiam

Sła­wek Wój­cik
Depar­ta­ment Spraw Spo­łecz­nych UMWD