Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pre­sti­żo­we odzna­cze­nie dla Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta — Gratulujemy!

Pre­sti­żo­we odzna­cze­nie dla Sta­ni­sła­wa Schuberta 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry na por­ta­lu Jelonka.com

https://www.jelonka.com/prestizowe-odznaczenie-dla-stanislawa-schuberta-89958

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds