Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 21–23.08.2020

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 21–23.08.2020 r. Zapra­sza­my do lektury.

Link do pli­ku PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=901

Link do Stro­ny Masta Jele­nia Góra — wyda­rze­nia 21–28.08.2020 https://miasto.jeleniagora.pl/kalendarz-imprez?field_data_wydarzenia_value2%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2020–08-21&field_data_wydarzenia_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2020–08-28