Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w okre­sie pandemii

Waż­ne dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w okre­sie pandemii.

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, a koro­na­wi­rus część I

Plik PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=896