Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 31.07–02.08.2020 r.

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 31.07–02.08.2020 r. Zapra­sza­my do lektury.

 

Link do pli­ku PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=894

Link do Stro­ny Masta Jele­nia Góra — wyda­rze­nia 31.07–07.08.2020 r.https://miasto.jeleniagora.pl/kalendarz-imprez?field_data_wydarzenia_value2%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2020–07-31&field_data_wydarzenia_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2020–08-07