Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na mecz

mecz14 09 2019Miej­ski Klub Spor­to­wy „Kar­ko­no­sze- Jele­nia Góra” zawia­da­mia, że zawo­dy  I ligi Kobiet  roz­gry­wa­ne będą w Hali Par­ku Spor­to­we­go Złot­ni­cza przy ul. Złot­ni­czej 12 , 58–500 Jele­nia Góra w nastę­pu­ją­cym terminie:

14.09.2019 r. (sobo­ta) godzi­na 17:00

IKB/6  MKS  „Kar­ko­no­sze- Jele­nia Góra” Jele­nia Góra –  Koro­na Hand­ball Kielce