Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych “LIRA” zaprasza

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych “LIRA” zapra­sza na spo­tka­nie z pro­te­ty­kiem słu­chu we wto­rek 15.11.2016r. o godzi­nie 12.00 w świe­tli­cy KSON na Osie­dlu Robot­ni­czym 47a.

Wię­cej infor­ma­cji pod tele­fo­nem 515 328 537 , lub mail wandakarcz45@gmail.com

Pre­zes Danu­ta Karczmarczyk