Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 1/03/2016

Zgod­nie z p. 10 unie­waż­nia­my Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 1/03/2016.