Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAAS zapra­sza na wycieczki

Logo KarkonoskaAkademiaAktywnychSeniorowKar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów przed­sta­wia
plan wycie­czek na 2016 r.

1. Tra­sa: Jele­nia Góra – Wam­bie­rzy­ce – Kłodz­ko – Jele­nia Góra 260 km
ter­min 26.04.2016r — 60 zł

2. Tra­sa: Jele­nia Góra – Jędrzy­cho­wi­ce ‑Krom­lau ‑Bad Muskau – Łęk­ni­ca-Nowe Cza­ple­Je­le­nia Góra 300 km {z tego 140 km w Niem­czech}
ter­min 20.05.2016r — 45 zł

 

3. Tra­sa: Jele­nia Góra – Her­ma­ni­ce ‑Kamie­niec­ky Senov – Slo­up v Cechach-Svi­ta­va ‑Jitra­va­Je­le­nia Góra 300 km
ter­min 21.06.2016r — 50 zł

4. Tra­sa: Jele­nia Góra ‑Błęd­ne Ska­ły – Pstrąż­na – Czerm­na – Kudo­wa Zdrój –Jele­nia Góra 290 km
ter­min 20.09.2016r — 60 zł

5.Trasa: Jele­nia Góra – Galo­wi­ce – Świd­ni­ca – Jele­nia Góra 270 km
ter­min 18.10.2016r — 65 zł

6. Tra­sa: Jele­nia Góra – Wro­cław – Jele­nia Góra 120 km
ter­min 14.07.2016r — 75 zł

wyciecz­ka zosta­nie dofi­nan­so­wa­ne /opłata za autokar/
Godzi­ny wyjaz­du i powro­tu oraz dokład­ne ceny do uzgod­nie­nia w póź­niej­szym ter­mi­nie.
tel.kontaktowy: 691730204

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds