Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­fe­ren­cja “BEZ BARIER” już 10 września

plakat bez barier

konferencja 1

konferencja 2