Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Info­li­nia

Uwa­ga! Infor­mu­je­my, że  od dnia 2 mar­ca do odwo­ła­nia info­li­nia 800 700 025 będzie czyn­na w godzi­nach 10.00–12.00 i 14.00–15.00″.