Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kam­pa­nia spo­łecz­na “Zero Barier — Pol­ska bez ogra­ni­czeń” spot TV

 

Lin­ki dodatkowe:

http://niewidominatandemach.pl/zero_barier_audiodeskrypcja_dluga.mp3
http://www.zerobarier.org
http://www.zerobarier.pl