Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zasłu­żo­ny dla Miasta