Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nia się zapy­ta­nie ofertowe

Unie­waż­nia się zapy­ta­nie ofer­to­we na skład i druk “Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” z z dnia 16.06.2014r.