Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe zasa­dy wyda­wa­nia Euro­pej­skiej Kar­ty Par­kin­go­wej Oso­bom Niepełnosprawnym

Wię­cej w załączniku: