Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Lidią Gerin­ger de Oedenberg

Spo­tka­nie z Lidią Gerin­ger de Oeden­berg — kan­dy­dat­ką do Euro­par­la­men­tu odbę­dzie się 24 kwiet­nia o godzi­nie 11:00 w sie­dzi­bie KSON.