Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­mo­no­gram warsz­ta­tów psy­cho­lo­gicz­nych stacjonarnych

1. 17 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00

2. 18 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00

3. 19 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00

4. 23 lipiec 2013 r. godz. 9.00 — 12.00

5. 24 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00

6. 25 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00

7. 26 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 15.00

8. 27 lipiec 2013 r. godz. 10.00 — 14.00