Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze ser­decz­nie zapra­sza na otwar­cie wysta­wy prac Jerze­go Jakubów

Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze ser­decz­nie zapra­sza na
otwar­cie wysta­wy prac Jerze­go Jaku­bów
pt.: “Kar­ko­no­sze w rysun­ku Jerze­go Jaku­bów”
w dniu 21 CZERW­CA 2013 roku, o godz. 16.00
(w sie­dzi­bie Muzeum Przy­rod­ni­cze­go — Pawi­lon Norweski)

 

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds