Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Potrzeb­na wina i pod­no­śnik dla oso­by niepełnosprawnej