Tradycyjnie już w październiku KSON podsumował akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych. Upoważnionymi do zbierania darowizn z tytułu jednego procenta są organizacje pożytku publicznego. W tym roku łączna kwota wpłat od ponad półtora tysiąca darczyńców wyniosła około 77 tysięcy złotych. Była to kwota mniejsza w porywaniu z rokiem ubiegłym o około 7 tysięcy złotych, ale zwiększyła się ilość obdarowanych. W ubiegłym roku było ich 22 a w tym roku jest ich 39. Wysokość darowizn była różna, od 11 tysięcy do 19 złotych na osobę. W tym roku KSON odszedł od szerokiej akcji medialnej promującej godne popularyzacji postawy darczyńców. Po doświadczeniach lat poprzednich, a szczególnie ubiegłego roku, kilka obdarowanych rodzin spotkało się z wyjątkową nieżyczliwością w swoim otoczeniu, z tego powodu nie publikujemy informacji o konkretnych obdarowanych osobach. Niestety mowa nienawiści sięga również tak czystych intencji jak pomoc drugiemu człowiekowi, a przecież od nieludzkich słów do nieludzkich zachowani jest tylko krok. Mamy nadzieję, że ten niemiły akcent nie wpłynie na postawy ludzi, którzy chcą pomagać innym. Przypominamy, że akcja 1% trwa od miesiąca stycznia do kwietnia każdego roku i polega na zaznaczeniu w deklaracjach PIT chęci przekazania darowizny. Ważne jest to, abyśmy wpisali w odpowiedniej rubryce numer KRS i nazwisko osoby lub instytucji obdarowywanej. W tym roku oprócz osób fizycznych darowiznami wyróżniono również kilka organizacji pozarządowych na realizację celów statutowych. Wszystkie środki zadeklarowane przez darczyńców przekazano na rachunki obdarowywanych be żadnych potrąceń w dniu 12 października b.r . Darczyńcom w imieniu obdarowanych składamy wyrazy podziękowania.
Warto już dziś zastanowić się kogo zamierzamy 1% obdarować w rozliczeniu PIT w roku 2016.