rose candlex400W dniu dzisiejszym 18 grudnia12019 w wieku 70 lat odszedł od nas 
Ś.P. Andrzej Grzelak,
nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni Redaktor Naczelny biuletynu informacyjnego "Niepełnosprawni Tu i Teraz", dziennikarz, literat, poeta, autor satyrycznych tekstów kabaretowych,
a nade wszystko Człowiek kochający życie i ludzi.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie składają
koleżanki i koledzy z zespołu redakcyjnego, a także
Zarząd Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Grzelak Andrzej