Poniżej przedstawiamy do konsultacji społecznej

projekt umowy partnerskiej w sprawie kolejnej perspektywy programowej na lata UE 2021 - 2027.


Biuro Rady Dialogu Społecznego z upoważnienia Pana Jana
Klimka, Przewodniczącego Zespołu ds. funduszy europejskich RDS,
przesłało pismo dotyczące konsultacji projektu Umowy partnerstwa
zawierającej ustalenia dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce wraz z
załącznikami. Zgodnie z oczekiwaniem poszczególne wojewódzkie Rady
Dialogu Społecznego powinny przesłać ewentualne uwagi do projektu do
dnia 15 lutego 2021 r.


Jako społeczny ekspert WRDS Województwa Dolnośląskiego, będę
starał się odnieść do treści tego ważnego dokumentu, który z
pewnością do połowy lutego będzie przedmiotem wymiany poglądów
członków zespołów WRDS w trybie online na tą okazję dobrze by
było, gdybym mógł przenieść opinię innych środowisk, stąd gdybyś miał jakieś
uwagi, to podeślij, ja podzielę się swoimi, gdy przejrzę ten 166
stronicowy dokument.

Pozdrawiam,

Leszek Pieczyński

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W pikach pdf projekt UP i pismo z prośbą o konsultację projektu.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=962

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=963

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=961