Rzecznik Praw Oby stronaX400Rzecznik praw obywatelskich w Sejmie u protestujących osób z niepełnosprawnościami. List Henryka Wujca

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego zastępczyni ds. równego traktowania Sylwia Spurek odwiedzili 1 maja w budynku Sejmu protestujące tam osoby z niepełnosprawnością i ich matki. Przekazali wyrazy wsparcia i napisany odręcznie list od Henryka Wujca, członka Rady Społecznej przy RPO.

- Mam nadzieję, że rząd - w duchu dialogu - znajdzie kompromis z protestującymi w szczególności w zakresie postulatu dotyczącego dodatku "na życie" w kwocie 500 zł - powiedział Adam Bodnar.

- Dla nas ta cała sytuacja jest niepokojąca. Jako rzecznik praw obywatelskich od początku podkreślałem, że sytuacja opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest najzwyczajniej w świecie nierozwiązana. Mamy to zróżnicowanie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, to trzeba też naprawić - dodał Adam Bodnar.

List Henryka Wujca

Drodzy niepełnosprawni, drodzy rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych Chciałbym wyrazić solidarność w Waszym proteście, w którym walczycie o Wasze godne życie. Przychodziłem pod Sejm, aby dać wyraz poparcia dla Waszej heroicznej walki. Nie mogę przyjść do Was bezpośrednio, bo Marszałek Sejmu RP zamknął do Was dostęp, więc choć tą drogą, korzystając z wizyty u Was Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym przekazać Wam słowa otuchy. Jesteśmy z Wami! Wszyscy ludzie współczujący Wam są z Wami! Jestem ze starej Solidarności, tej z lat 1980-81 i potem przez cały czas stanu wojennego, aż do zwycięstwa w 1989 r. Solidarność powstała po to, by upominać się o najsłabszych, tak jak powiedział papież Jan Paweł II w Gdańsku w 1987 r.” „Jedni drugich brzemiona noście”.

Naszym obowiązkiem moralnym jest poparcie dla Waszych postulatów. I tak jak wtedy – Solidarność mimo oporu władz komunistycznych ostatecznie wygrała, tak samo i Wy wygracie.

Jesteśmy całym sercem z Wami

Henryk Wujec

za: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/RPO-w-sejmie-u-protestuj%C4%85cych-osob-z-niepelnosprawnosciami