Interact w służbie pokoju

II Międzynarodowa Konferencja Interactorów w Karpaczu

II Konferencja Pokojowa w Karpaczu, zorganizowana została dla członków Interactu z Polski, Ukrainy, Izraela oraz Niemiec. Wybór przedstawicieli tych państw na uczestników naszych Konferencji nie był i nie jest przypadkowy.

To między obywatelami tych państw, w długiej historii naszych wspólnych dziejów, powstawały największe konflikty i zatargi. Były oczywiście też chwile jaśniejsze ale pamięta się głównie sytuacje negatywne.

Kontakty między młodzieżą Polski, Izraela oraz Ukrainy zaczęły się 10 lat temu. Zainicjowali je nasi przedstawiciele spotkaniami w Izraelu i na Ukrainie. Pierwsze nasze wspólne rozmowy miały miejsce w ośrodkach średniej wielkości jak Gan Yavne w Izraelu, Czerkasy na Ukrainie oraz Jelenia Góra, a właściwie Kowary w Polsce. Idea pracy z młodzieżą w wieku 14 -18, a następnie 12-18 lat, wydała się interesująca i rokowała pozytywne perspektywy i tendencje w naszym niespokojnym współczesnym świecie.

Doświadczeni, oddani swojemu powołaniu pedagodzy, potrafią zachęcić młodych ludzi nie tylko do pożytecznej pracy na rzecz środowisk lokalnych ale również zainspirować współpracę ze swoimi rówieśnikami w innych krajach. Podczas prezentacji osiągnięć przedstawicieli kolejnych Klubów uczestniczących w Konferencji krajów, okazało się, że ich działania są bardzo podobne. Główne zadania polegają na pomocy seniorom, dzieciom z sierocińców, obłożnie chorym ludziom, a także opuszczonym zwierzętom. Jest w tej działalności także zainteresowanie kulturą, sztuką, aktywnością teatralną itp.

Bezwzględna gra uprawiana przez polityków, obecnie niestety, na całym świecie, zmierza poprzez eksponowanie wyłącznie własnych aspiracji, do konsekwentnego różnicowania obywateli mających odmienne poglądy, czy przynależność etniczną. Wyraźnie podgrzewa się zaprzeszłe konflikty, prowokując nowe animozje. Niezorientowane grupy obywateli często i łatwo ulegają takim chwytom propagandowym. Powoduje to powstawanie wzajemnych niechęci a nawet wrogości, zbudowanych na sfabrykowanych pomówieniach. Bezpośrednie kontakty i rozmowy młodych ludzi mają podnieść świadomość naszej młodzieży i uodpornić ją na często bezmyślną propagandę niechęci i nienawiści. Wzajemne poznanie się i zrozumienie problemów wewnętrznych, prawie zawsze rodzi przyjaźnie. Jest to element niezbędny, jeśli chcemy, aby na świecie panował Pokój. Pogłębiona wzajemna wiedza o sobie, będzie odporna na puste hasła postponujące inne nacje, czy poszczególnych ludzi, szczególnie gdy będziemy wiedzieli, że są to w większości przypadków zwykłe oszczerstwa konkurujących ze sobą pozbawionych zasad propagandzistów.

Nasza praca, w tym organizowanie corocznych Konferencji Pokojowych, ma dawać młodym ludziom z krajów związanych wspólną trudną historią, narzędzia do przełamywania wzajemnych niechęci i nieufności.. Działania te poprzez lepsze poznanie się, mają budować zaufanie, empatię i przyjaźń. Realizując ten kierunek konsekwentnie, mamy nadzieję, że przyczynimy się czynnie do zachowania tego, co jest najcenniejsze w naszym życiu - POKOJU.

Poniżej będą przedstawione informacje z przebiegu II Konferencji Pokojowej Interactu w Karpaczu w 2018r. Zanim do tego przejdziemy krótka refleksja. Podczas jednego ze spotkań poświęconych możliwości współpracy zwaśnionych społeczności, młodzież w bardzo zaangażowanej dyskusji zastanawiała się, czy możemy w istotny sposób poprawić te złe relacje, np. między Żydami a Palestyńczykami w Izraelu. Tylko jeden uczestnik naszej Konferencji był zdania…że to się nie uda.

Organizatorem Konferencji był Rotary Club Jelenia Góra- Cieplice, a uczestnikami ponad 50-cio osobowa grupa młodzieży z Polski, Izraela, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Tajlandii. Konferencja odbyła się w Pałacu w Bukowcu.