Przemyski Klub „Podkarpacie” wraz z klubami „Ikar” Lublin i „Sudety” Kłodzko, będą organizatorami cyklu 8 turniejów ogólnopolskich w ramach projektu „Sport szansą na rozwój 7” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH

O „PUCHAR PODKARPACIA”

26 - 28.06.2020 r. Brzesko

 

Turniej dofinansowany ze środków PFRON w ramach zadania
 „Sport szansą na rozwój 7”

ORGANIZATOR

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

CEL

Popularyzacja kręgli klasycznych wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, podniesienie rankingu, rehabilitacja społeczna.

TERMIN i MIEJSCE

Turniej zostanie rozegrany w dniach 26 – 28.06.2020r. w Brzesku.

Miejsce rozgrywek: Kręgielnia BOSiR ul. Browarna 13a

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Piastowska 2b, Brzesko

Strona internetowa: https://www.ssm-brzesko.pl/

Zgłoszenia  uczestników turniejów przyjmuje  kierownik projektu e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 16.06.2020r.

W zgłoszeniu podać: imię i nazwisko zawodnika, PESEL, stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę klubu oraz kategorię startową.

Przyjazd uczestników w dniu 26.06.2020 r. w godzinach popołudniowych.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 609 807 201 lub 16 670 24 44.

UCZESTNICY

Uczestnikami turnieju są osoby posiadające stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany z powodu dysfunkcji wzroku, zgłoszeni przez swoje kluby.

Realizowany projekt przewiduje organizacje cyklu ośmiu turniejów. Uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym turnieju z ośmiu organizowanych przez Przemyski Klub „Podkarpacie” w pozostałych turniejach może wziąć udział opłacając pełną kwotę za pobyt.

WSZYSCY ZAKWALIFIKOWANI UCZESTNICY NA TURNIEJ PRZYWOŻĄ KSERO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Z TYTUŁU NARZĄDU WZROKU !!!

ODPŁATNOŚĆ

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”
91 9093 1020 2007 0700 0901 0004
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem PZK w Kręglach Klasycznych. Zawodnicy startują z podziałem na kategorie B1, B2 i B3 osobno kobiety i mężczyźni. Zawodnicy w kategorii B1 startują w opatrunkach medycznych oraz goglach. Organizator zabezpiecza opatrunki medyczne.

Przypominamy, iż startujący zawodnicy winni posiadać:

  • · strój sportowy;
  • · obuwie sportowe (przeznaczone wyłącznie do startu),

Kluby biorące udział w Turnieju prosi się o wyposażenie swoich zawodników w stroje klubowe.

Asystent – przewodnik osoby całkowicie niewidomej może uczestniczyć
w turnieju za specjalną zgodą organizatora.

Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.

Dla zwycięzców turnieju przewidziane są puchary. Za ewentualne zmiany i poprawki do niniejszego komunikatu odpowiedzialny jest kierownik projektu.

UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami
i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną
w kraju.

W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie
do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań
do udziału w ogólnopolskim turnieju dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Kierownik projektu

Jerzy Andrejko