W ramach wyboru wykonawcy zadania: druk ulotek i plakatów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Gościnni sprawni – niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XV konkursu ofert został wybrany: Lukstar Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.