Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS rozpoczęło realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością poszukujących pracy. Specjaliści pomogą przygotować dokumenty aplikacyjne, przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej, a także zbudują profil zawodowy. Biuro projektu mieści się w Krakowie przy ul. Komorowskiego 12 oraz przy Os. Centrum C 10 w budynku MOWIS.

Krakowska Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w bezpłatnych szkoleniach, przygotowujących do zawodów: administrator stron internetowych, specjalista ds. marketingu, dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe, profesjonalny pracownik NGO.

W dniach 05 – 08.07.2013 w Krakowie odbyło się X Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych. Tematem tegorocznego spotkania był „Wizerunek osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach życia”.

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie zaprasza osoby z niepełnosprawnością na kurs wychowawcy kolonijnego. Kandydaci muszą być pełnoletni, legitymować się minimum średnim wykształceniem oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji wychowawcy. Informacje pod nr tel. 12 633 86 75.

Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zakończyło bezpłatne doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnością. Konsultacje były jednym z zadań projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS.

W Krakowie działa Integracyjna Szkółka Piłkarska objęta honorowym patronatem reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz patronatem Pana Waldemara Fornalika i Pana Tomasza Rząsy. Bezpłatne zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 5 – 10 lat prowadzone są w obiektach Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oddało zaadaptowany i przetłumaczony na język Polski praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych. Poradnik jest adresowany zarówno do osób prywatnych jak i przedstawicieli różnych firm i instytucji, których klientami i pracownikami są osoby z niepełnosprawnością. Poradnik można pobrać ze strony www.unitedspinal.org.

Anna Jaworska, Grzegorz Pawłowski – Stowarzyszenie Dobrej Nadziei