Koleżanki i Koledzy przekazujemy Wam metodologię i jasne strony starania się o status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszystkie nasze Organizacje, które są zarejestrowane w KRS, odbywają coroczne spotkania absolutoryjne i wypełniają warunki opisane w załączonej "metodologii" o taki status mogą się starać.

Jest także szereg kwestii utrudniających działania, ale również bardzo pożytecznych. Głównie to konieczność publikacji swojego sprawozdania w trybie pożytku publicznego i poddanie się publicznej ocenie społecznej co oznacza, że większość żądań udostępnienia materiałów, dokumentów informacji, szczegółów rozliczeń musi być udostępniona na życzenie teoretycznie każdej osoby.Ta zasada wykorzystywana jest niestety również przez "nieprzyjaciół naszych", którzy teoretycznie mają szansę zamęczyć Organizację skargami, domaganiem się wydumanych informacji, a w przypadku nawet uzasadnionej odmowy ich udostępnienia będą pisali skargi do różnych Urzędów i Instytucji. Jednak z naszej wiedzy prawo w tym zakresie ma się zmienić i nie będzie tak niezdefiniowanego obecnie powszechnego prawa do informacji. W sumie zachęcamy Wasze Organizacje do tego aby zostać OPP.

Pomożemy Wam także jak to praktycznie zrobić.