Dzięki uprzejmości Państwa Bronisławy i Krzysztofa Kucharczykom

ze Szklarskiej Poręby dotarliśmy do "Złotej Księgi Pamiątkowej" dawnego hotelu i restauracji nad zaporą.


Księgę prowadził nieodżałowanej pamięci, wspaniały gastronomik, hotelarz i pierwszy kierownik tego obiektu po 1945 roku Henryk Norbert Kucharczyk, czyli nasz przyjaciel "Puszek".
Oto pierwsza część jego wspomnień zatrzymanych w czasie. Wkrótce w radio KSON w listopadowych audycjach wspomnieniowych w rozmowie z wdową po Henryku Kucharczyku Panią Bronisławą Kucharczyk przybliżmy sylwetkę tego Wspaniałego Człowieka.