Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z leczenia uzdrowiskowego może skorzystać każdy ubezpieczony, który otrzyma stosowne skierowanie od lekarza.

Leczenie uzdrowiskowe obejmuje trzy rodzaje świadczeń:
1. Leczenie w szpital uzdrowiskowym
2. Leczenie w sanatorium uzdrowiskowe
3. Leczenie ambulatoryjne

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym traktowany jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego. Jest on całkowicie bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:
1. lekarz pierwszego kontaktu,
2. lekarz specjalista
3. bądź lekarz ze szpitala.

Wystawiając skierowanie, może on wskazać zalecane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie takie, wraz z dokumentacją medyczną, przesyłane jest przez lekarza wystawiającego skierowanie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skierowania do oddziału, lekarz specjalista dokonuje jego weryfikacji. Termin ten może zostać wydłużony o 14 dni w przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie informacji medycznej.

Po stwierdzeniu zasadności skierowania przez lekarza specjalistę, oddział wojewódzki Funduszu określa miejsce, rodzaj oraz czas trwania leczenia uzdrowiskowego, przy czym wcześniejsze wskazania na skierowaniu nie muszą zostać uwzględnione.

Potwierdzone przez oddział skierowanie dostarczane jest ubezpieczonemu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Oddział może nie potwierdzić skierowanie w przypadku, gdy brakuje miejsc w odpowiednich zakładach leczenia uzdrowiskowego. W takiej sytuacji skierowanie trafia na listę oczekujących i zostaje potwierdzone w momencie, gdy odpowiednie miejsce jest dostępne.

W przypadku, gdy lekarz specjalista nie potwierdzi zasadności skierowania, dokumentacja odsyłana jest lekarzowi, który wystawił skierowanie z podaniem uzasadnienia odmowy. Od decyzji takiej nie przysługuje odwołanie.

Ubezpieczony wyjeżdża do sanatorium w ramach urlopu wypoczynkowego i pokrywa część kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty przejazdu. Z wszelkich opłat za pobyt zwolnione są dzieci i młodzież do 18 roku życia, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w stopniu znacznym (bez ograniczenia wieku), a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

O tym jak często można się ubiegać o wyjazd do sanatorium decydują wewnętrzne uchwały wojewódzkich oddziałów NFZ. Uzależnione jest to przede wszystkim od ilości środków, którymi dysponuje oddział, ilości miejsc w ośrodkach uzdrowiskowych oraz ilości wniosków napływających do oddziału. Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi:

1) dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni;
2) dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
3) dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

1) dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni;
2) dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
3) dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym ubezpieczony odbywa leczenie:

sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Opłata za pobyt uzależniona jest także od standardu zakwaterowania.
1. standard I - pokój 1 - osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, pokój 1 - osobowy w studio 
2. standard II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
3. standard III - pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym; pokój 2-osobowy w studio
4. standard IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
5. standard V - pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, pokój wieloosobowy w studio; 
6. standard VI - pokój wieloosobowy bez węzła higieniczno-sanitarnego;

Przez pokój w studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

Częsciowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu ubezpieczonego, którą pokrywa pacjent, wynosi (od 1 maja 2007 r.):

Stawki za dzień pobytu w sanatorium 1 X-30 IV 1 V-30 IX
Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 23,00 zł 30,00 zł
Pokój 1-osobowy w studio 19,00 zł 27,00 zł
Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 18,00 zł 24,00 zł
Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 14,00 zł 20,00 zł
Pokój 2-osobowy w studio 12,00 zł 18,00 zł
Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,50 zł 14,00 zł
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 9,00 zł 10,50 zł
Pokój wieloosobowy w studio 8,00 zł 9,50 zł
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 7,50 zł 9,00 zł

Z opłat tych zwolnione są:

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26.
Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku (w praktyce osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na stałe, których niepełnosprawność powstała w okresie dzieciństwa).
Dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
Aby skorzystać z leczenia ambulatoryjnego pacjent także potrzebuje skierowania od lekarza, na którym musi być zaznaczone, że chodzi o taką formę leczenia. Osoba chcąca z niego skorzystać, sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia, oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.
Przed skierowaniem wniosku do oddziału NFZ należy zapewnić sobie zakwaterowanie w  danej miejscowości uzdrowiskowej (w samym domu sanatoryjnym lub na kwaterze prywatnej), a na skierowaniu zaznaczyć, kiedy i gdzie pacjent chce wyjechać.

Skierowanie takie podlega takiej samej weryfikacji, jak w przypadku skierowania do sanatorium i trwa około 14 dni.

W ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego ubezpieczony ma zapewnione badania lekarskie oraz nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie. Leczenie takie może trwać 14 lub 21 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 274, poz. 2724).

Oddziały NFZ w Polsce:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ Departament Medyczny dział Sanatoryjny tel.: 0*71 374 72 21(dla dzieci), 0*71 374 72 23 do 26 (dla dorosłych)
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział  Uzdrowisk tel.: 0*52 325 27 23
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*81 531 05 14, 531 05 41, 531 06 05, 531 06 06
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Rehabilitacji Medycznej, Lecznictwa Uzdrowiskowego i Promocji Zdrowia tel.: 0*68 328 76 08
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*42 633 37 04, 633 35 33
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Biuro Obsługi Ubezpieczonego tel.: 0*12 630 37 00 (centrala)
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Informacja uzdrowiskowa tel.: 0*22 480 43 84, 480 43 70, 480 43 71, 480 43 72
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ Sekcja ds. Realizacji Umów Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*77 402 01 38, 402 01 39
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*17 852 86 71
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ Dział Uzdrowisk tel.: 0*85 745 95 23
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Biuro Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*58 511 02 57
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*32 254 23 52, 735 17 30
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel.: 0*41 364 62 42, 364 62 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ Lecznictwo Uzdrowiskowe tel.: 0*89 532 74 10, 539 99 25
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego. tel.: 0*61 850 61 89, 850 61 30, 850 61 32
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego. Tel.: 0*91 425 10 75 do 77

Autor: Dorota Landsberger