Wysoka Łąka x400Załoga i pacjenci Oddziału Opieki Paliatywnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej jak się wydaje mają powody do niepokoju. Bowiem od lipca br. Oddział Dolnośląski NFZ we Wrocławiu zapowiada ograniczenie kontraktu dla tej jednostki. Według naszej informacji kontrakt opieki paliatywnej w warunkach domowych na rok 2017 jest poważnie zagrożony w zakresie świadczeń udzielanych poza miastem Jelenia Góra.

Szpital WCSKJ prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami paliatywnymi w pełnym zakresie, tj. poradni paliatywnej, Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz wspomnianego hospicjum w warunkach domowych. Obniżenie poziomu finansowania oraz zawężenie obszaru kontraktowania doprowadzi do ograniczenia dostępności pacjentów do wysokospecjalistycznego zaplecza diagnostycznego oraz w sytuacjach tego wymagających dostępu do lecznictwa zamkniętego.

W zasobach szpitala znajdują się: Poradnia Paliatywna (od 1995 roku), Hospicjum Domowe (od 2012 roku) i Oddział Medycyny Paliatywnej (od 2011 roku). Zapowiadane przez Oddział Dolnośląski NFZ ograniczenie środków przeznaczanych na prowadzenie usług w ww. zakresie, które dotychczas były w dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej jest dla pacjentów szpitala trudnym do zrozumienia szokiem. Jest to niebagatelna kwota ok. 450 tys. zł rocznie i nie pozostanie ona bez wpływu, na jakość i ilość udzielanych świadczeń przez tę jednostkę.

Kontraktowanie takich usług na byłe województwo jeleniogórskie obejmowało w ubiegłym roku miasto Jelenia Góra i powiaty łącznie. Obecnie wprowadzono zmiany kontraktowania na każdy powiat i miasto przez uprawnioną jednostkę. Oddział opieki paliatywnej mieści się w miejscowości Kowary-Wysoka Łąka (to jest w innym powiecie) i jest integralną częścią struktury WCSKJ mieszczącego się w Jeleniej Górze. Aktualnie pacjentów medycyny hospicyjnej jest ok. 140. Dotychczas Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, niezależnie od posiadanej wielkości kontraktu, obejmowało swoją opieką ok. 30% pacjentów ponad wartości wynikające z umowy z NFZ. Przy proponowanych przez NFZ wielkościach, mających obowiązywać od lipca br. sytuacja pacjentów obejmowanych opieką poza kontraktem ulegnie niewątpliwie znaczącemu pogorszeniu. W efekcie takich rozwiązań występuje zagrożenie utraty możliwości leczenia części z nich. Sytuacja ta przyczyni się również do ograniczenia ilości personelu Oddziału Opieki Paliatywnej w regionie o wysokim stopniu bezrobocia.

Działając w interesie środowiska osób niepełnosprawnych, pacjentów i mieszkańców i Ziemi Jeleniogórskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu utrzymanie tej części usług medycznych na dotychczasowym poziomie. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwróciliśmy się do naszych Parlamentarzystów i Samorządowców.