Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W zasobach szpitala znajdują się: Poradnia Paliatywna (od 1995 roku), Hospicjum Domowe (od 2012 roku) i Oddział Medycyny Paliatywnej (od 2011 roku). Zapowiadane przez Oddział Dolnośląski NFZ ograniczenie środków przeznaczanych na prowadzenie usług w ww. zakresie, które dotychczas były w dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej jest dla pacjentów szpitala trudnym do zrozumienia szokiem. Jest to niebagatelna kwota ok. 450 tys. zł rocznie i nie pozostanie ona bez wpływu, na jakość i ilość udzielanych świadczeń przez tę jednostkę.

Kontraktowanie takich usług na byłe województwo jeleniogórskie obejmowało w ubiegłym roku miasto Jelenia Góra i powiaty łącznie. Obecnie wprowadzono zmiany kontraktowania na każdy powiat i miasto przez uprawnioną jednostkę. Oddział opieki paliatywnej mieści się w miejscowości Kowary-Wysoka Łąka (to jest w innym powiecie) i jest integralną częścią struktury WCSKJ mieszczącego się w Jeleniej Górze. Aktualnie pacjentów medycyny hospicyjnej jest ok. 140. Dotychczas Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, niezależnie od posiadanej wielkości kontraktu, obejmowało swoją opieką ok. 30% pacjentów ponad wartości wynikające z umowy z NFZ. Przy proponowanych przez NFZ wielkościach, mających obowiązywać od lipca br. sytuacja pacjentów obejmowanych opieką poza kontraktem ulegnie niewątpliwie znaczącemu pogorszeniu. W efekcie takich rozwiązań występuje zagrożenie utraty możliwości leczenia części z nich. Sytuacja ta przyczyni się również do ograniczenia ilości personelu Oddziału Opieki Paliatywnej w regionie o wysokim stopniu bezrobocia.

Działając w interesie środowiska osób niepełnosprawnych, pacjentów i mieszkańców i Ziemi Jeleniogórskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu utrzymanie tej części usług medycznych na dotychczasowym poziomie. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwróciliśmy się do naszych Parlamentarzystów i Samorządowców.