Projekt „Senior na czasie” realizowany w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 dobiega do końca. Zainteresowanie wśród osób 60+ prezentowaną formą wsparcia było ogromne. Już na etapie rekrutacji liczba zgłaszających się osób przerosła wszelkie oczekiwania. W projekcie mogło wziąć udział 20 osób, a zgłaszających się było aż 120. Już wówczas wiadomo było , że kontynuacja tego projektu jest konieczna. W marcu Karkonoski Sejmik złożył ofertę na realizację projektu „Senior na czasie ” – II edycja. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 28 maja 2013 r ogłosiło wyniki otwartego konkursu ASOS – II edycja. Zgłoszonych ofert było aż 1800, oferta KSON-u znalazła się na 60 miejscu, kwalifikując się do otrzymania środków. Oznacza to że wszyscy chętni mogą już od 1 lipca wypełnić odpowiednie dokumenty (ankieta) potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie. Rekrutacji dokona Komisja zgodnie z kryteriami które zajdziecie Państwo na stronie www.kson.pl w Regulaminie projektu wybierając 30 kandydatów. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2013 r.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we wrześniu ubiegłego roku wystąpił do Fundacji Banku Zachodniego WBK z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dotyk Historii”. Już w połowie listopada została ogłoszona lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie do projektów w II edycji programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 2012. Pani Ewa Paciorek – Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek dzięki czemu nasza organizacja otrzymała grant w wysokości 4600,00 zł. 10 grudnia 2012r prezes KSON podpisał umowę darowizny z Fundacją (zdjęcia poniżej).

W maju 2013r. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła się realizacja projektu pn. „OTWORZYĆ NOWE DROGI”: program integrująco-aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych. To, w jaki sposób opiekunowie będą radzić sobie z niepełnosprawnością podopiecznego zależy od ich aktywności, od tkwiącego w nich potencjału, możliwości jakimi dysponują. Uczestnicy dzięki działaniom projektowym podniosą poczucie własnej wartości, nauczą się radzić ze stresem, uzyskają wiedzę dotyczącą konieczności dbania o samopoczucie zarówno na gruncie psychicznym jak i fizycznym. Ponadto realizacja projektu wpłynie na aktywizację oraz integrację społeczności opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wszystkie ww. działania bezpośrednio wpływają na Uczestników projektu, a pośrednio także na ich podopiecznych. Kompleksowość, profesjonalizm, współpraca oraz odpowiednia tematyka projektu z pewnością da możliwość osiągnięcia założonego celu.

Wspaniałym krokiem w tym kierunku jest inicjatywa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które wspólnie z Ukrainą realizuje projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Projekt zakłada utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia ma także kreować nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Jego efektem będzie też zwiększenie liczby muzeów powszechnie dostępnych, powszechnie tzn. z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zwiedzających. Taki jest trend światowy i europejski i mamy nadzieję, że dobre wiatry ideę Akademii przeniosą także do muzeów Dolnego Śląska w tym Kotliny Jeleniogórskiej.

Z Satysfakcją odnotować trzeba, że Karkonoskie Muzeum w Jeleniej Górze dzięki nakładom remontowym i modernizacyjnym zadbało o niepełnosprawnych. Wiele jest jednak do zrobienia w tym zakresie innych muzeów, do których prowadzą najczęściej schody.

Od pewnego czasu zastanawiam się, skąd bierze się nieufność, bezpodstawna krytyka, a w konsekwencji – lekceważenie i brak wsparcia dla organizacji pozarządowych, NGO czy non-profit – jak je tam zwą. Media ostatnio przypomniały, z okazji zakończenia prezydentury Vaclava Klausa, że ów polityk uważany za najważniejszego eurosceptyka, miał jasno sformułowane negatywne poglądy na temat NGO, twierdząc, że organizacje te, nie mając mandatu demokratycznego (nie powstając na skutek demokratycznych wyborów), chcą zmieniać życie ludzi. Zatem wywierają niebezpieczny wpływ na życie społeczne i polityczne, grupując osoby lobbujące nierzadko na rzecz własnych interesów, które w dodatku w sposób apolityczny starają się pozyskać przywileje i walczą z parlamentarną demokracją.

W drugiej części programu „Dotyk Historii” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Banku Zachodniego w niedzielę 21 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Zamku Książ. Wzięło w niej udział 16 dzieci i opiekunów ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Organizatorzy zapewnili nie tylko przejazd i posiłek na miejscu , ale również zwiedzanie Zamku i jego podziemi oraz palmiarnię. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyli w życiu rycerskiej wioski, gdzie wspólnie z rycerzami strzelali z łuku do tarcz, zakładali na siebie rycerski rynsztunek i tradycyjnie już podziwiali rycerskie walki.

Zarówno rodzice jak i dzieci byli zafascynowani wycieczką, w wielu przypadkach po raz pierwszy w średniowiecznych murach, a wielu milusińskich zainteresowało się historią Dolnego Śląska. Kolejne spotkanie z historią zorganizujemy 8 maja 2013r. w Jeleniej Górze na podwórku KSON, gdzie dzieci będą mogli uczestniczyć w podobnych zajęciach.

W listopadzie rozpoczęliśmy realizację warsztatów aktywizujących skierowanych do osób po 60 roku życia. Środki finansowe w wysokości 94 tys. złotych pozyskaliśmy dzięki udziałowi w pierwszej edycji konkursu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób w wieku 60+.

W poniedziałek 4.marca br. gościł w Jeleniej Górze Jarosław Duda, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem wizyty dostojny gość pierwsze kroki skierował do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, gdzie wziął udział w oficjalnym otwarciu pracowni komputerowej. Utworzenie i wyposażenie pracowni stało się możliwe dzięki wygranemu przez KSON konkursu pod nazwą „Senior na czasie” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przesłaniem konkursu były wszechstronne działania aktywizujące ludzi powyżej 60. roku życia i dające im szansę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. O atrakcyjności oferty KSON najlepiej świadczy fakt, że do udziału w programie zgłosiło się ponad 160 osób, z czego do pierwszej tury projektu zakwalifikowano 20 seniorów. Reszta musi cierpliwie czekać na kolejne edycje szkoleń.