Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

15.04.2022 (pią­tek) KSON będzie NIECZYNNY

Dnia 15.04.2022 (pią­tek) Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych będzie nieczynny

Życzy­my wszyst­kim Weso­łych Świąt Wielkanocnych