Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja kon­cer­to­wa marzec 2021

Ser­decz­nie zapra­sza­my na koncerty

 do Sali Kon­cer­to­wej Fil­har­mo­nii
Dol­no­ślą­skiej oraz na trans­mi­sje online.

W załącz­ni­ku prze­sy­łam infor­ma­tor kon­cer­to­wy na marzec 2021.

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=989

Pozdra­wiam serdecznie

Mał­go­rza­ta Nagórna-Kijowska

Fil­har­mo­nia Dol­no­ślą­ska w Jele­niej Górze

Ul. Pił­sud­skie­go 60

58–500 Jele­nia Góra

Tel. 75 75 381 61