Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nabór do pro­jek­tu “Wzmac­nia­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i part­ne­rów społecznych”

Zapy­ta­nie o cenę

W załącz­ni­ku zapy­ta­nie o cenę.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=951