Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie Ofer­to­we nr 01/03/2020 — rozstrzygnięcie

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 01/03/2020 zosta­je unieważnione.