Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muzeum Kar­ko­no­skie w Jele­niej Górze

poster MZDx200Muzeum Kar­ko­no­skie­go w Jele­niej Górze, o wysta­wach, dosto­so­wa­niu dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i cika­wost­kach opo­wia­da Dyrek­tor Muzeum Gabrie­la Zawiła.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/20-audycje/proo-moim-zdaniem/370‑2019-12–19-muzeum-karkonoskie-w-jeleniej-gorzehttp://www.radiokson.pl/index.php

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600