Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Doty­czy zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/04/2017

Zapy­ta­nie ofer­to­we zosta­je unieważnione.

Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­je­my za prze­sła­nie ofert.

KSON