Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRA­SZA­MY DO OPE­RY WROCŁAWSKIEJ

SER­DECZ­NIE ZAPRA­SZA­MY do OPE­RY WRO­CŁAW­SKIEJ  na spektakl

pt. „KAWA­LER SREBR­NEJ RÓŻY”

w dniu 25 kwiet­nia 2015 roku, na godz. 19:00

Cena bile­tu 90 zł za os. + prze­jazd 30 zł za os.

Cał­ko­wi­ty koszt 120 zł