Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapo­wiedź zaskar­że­nia usta­wy “O kar­tach parkingowych”