Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zdję­cia z Wycieczki

Zapra­sza­my do prze­gląd­nię­cia zdjeć z wyciecz­ki w ramach projektu:

“Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach Jele­niej Góry”.

{AG}galeria13{/AG}