Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ZAPRA­SZA NA WYCIECZ­KĘ DO TURCJI!!!

ASTOR BEACH 3***-ALL INKLUSIVE

stan­dard room ROH CENA
Poko­je 2‑os (od oso­by): 1 647 PLN
Poko­je 1‑os: 1 913 PLN
Dostaw­ka: 1 571 PLN

GUNES SUN TIME 3* — ALL INCLUSIVE

stan­dard room ROH CENA
Poko­je 2‑os (od oso­by): 1 603 PLN
Poko­je 1‑os: 1 755 PLN
Dostaw­ka: 1 477 PLN

TER­MIN 18–25.09.2013 WYLOT: WROCŁAW

* bilet lot­ni­czy, opła­tę lot­ni­sko­wą, ubez­pie­cze­nie lot­ni­cze,
* zakwa­te­ro­wa­nie w wybra­nym hote­lu,
* wyży­wie­nie według opi­su hote­lu,
* trans­fer lot­ni­sko – hotel – lot­ni­sko,
* opie­kę pol­sko­ję­zycz­ne­go rezy­den­ta,
* ubez­pie­cze­nie KL, NW, bagaż w “EURO­PEJ­SKIE”,
* poda­tek VAT (0%).

Cena nie zawie­ra:
* opła­ty wizo­wej płat­nej na lot­ni­sku w Antalyi. 

UWA­GA!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!