Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my Laryn­gek­to­mo­wa­nych na Tur­nu­sy Reha­bi­li­ta­cyj­ne dla osób z niepełnosprawnością

Zapra­sza­my Laryn­gek­to­mo­wa­nych na Turnusy

Reha­bi­li­ta­cyj­ne dla osób z niepełnosprawnością.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds