Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zamia­na mieszkania

OGŁO­SZE­NIE!!! Miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we 34m kw. III pię­tro. ZABO­BRZE zamie­nię na miesz­ka­nie na par­te­rze do I pie­tra może być więk­sze. Infor­ma­cje tel: 633 354 655

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds