Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­każ 1% swo­je­go podat­ku na rzecz Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych