Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował
krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować,
jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób
niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym
zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w
zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą, o przekazanie
informacji o badaniu i linku do ankiety jak największej grupie osób z
niepełnosprawnościami lub ich opiekunom.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie
działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie
internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

Z poważaniem,

Piotr Wójtowicz
Samodzielny Specjalista
ds. badań i analiz

Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej
tel. 225055742