Witam. Jestem uczestnikiem kursu komputerowego, który był mi bardzo pomocny w ugruntowaniu i przypomnieniu zasad obsługi komputera. Przydała by się kontynuacja tego tak przydatnego w życiu kursu i rozszerzenia zajęć o naukę exela , który jest również potrzebny. Kontynuacją kursu są również zainteresowani inni uczestnicy.

Pozdrawiam Barbara Stelmaszyńska

 

Witam, chciałabym podzielić się pięknymi zdjęciami, które otrzymałam od koleżanki. Dzięki zajęciom w KSON "Senior na czasie" mogę teraz miło spędzać czas przed komputerem. Wymieniać doświadczenia z osobami, które też nabyły te umiejętności jak ja. Cieszę się, że dzięki KSON poznałam nowych ciekawych ludzi, nauczyłam się czegoś nowego w życiu i miło spędzałam swój wolny czas. Chcę kontynuować swoją "przygodę" i poszerzać swoje horyzonty wiedzy. Jestem gotowa do zdobywania  nowej wiedzy z komputerem.

Pozdrawiam Halina G.

 

Ps. Prezentacja w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Co potrafi przyroda.pps)Co potrafi przyroda.pps

Szanowni Uczestnicy projektu „Senior na czasie…” - Uprzejmie informujemy, że rozdanie certyfikatów ukończenia udziału w projekcie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 12.00 w świetlicy integracyjnej KSON.

SENIOR NA CZASIE - kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji projektu "SENIOR NA CZASIE".

Niniejszy projekt w szczególności polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno - aktywizujących mających na celu kształtowanie umiejętności posługiwania nowoczesnymi technologiami oraz prawidłowego wykorzystywania ich w różnych dzidzinach życia przez osoby starsze. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujace działania:

 • warsztaty psychologiczne (integrująco - motywujace),
 • warsztaty twórczego pisania,
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera,
 • dwudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy,

 

Rekrutacja trwa od 01 lipiec 2013 r. do 12 lipca 2013 r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do wypełnienia "ankiety rekrutacyjnej" dostępnej w siedzibie KSON. Koszt uczestnictwa w projekcie 100 zł.

 

UWAGA! Przedłużamy termin rekrutacji do 18 lipca 2013 r.

WIĘCEJ INFORMACJI POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII - 800 700 025 oraz w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra.

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zakończyła się druga edycja projektu pn. „Senior na czasie”, w której wzięło udział trzydzieścioro uczestników podzielonych na trzy dziesięcioosobowe grupy. Pierwsza edycja udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że takie działania są niezwykle potrzebne - zainteresowanie wśród seniorów realizacją projektu było ogromne. Już na etapie rekrutacji liczba zgłaszających się osób przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów.

MIESIĄC KWIECIEŃ 2013r.

Warsztat 1,

 • Temat: Gadu-Gdau
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych w grupach po 10 osób
 • Treść szkolenia: Co to jest komunikator, instalacja i rejestracja, rozmowa gg, lista kontaktów, archiwum wiadomości

Plan warsztatów integrująco-motywujących dla Uczestników projektu p.: „Senior na czasie – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+”

Warsztat 1 - styczeń 2013r.

 • Temat: integracja, samopoznanie oraz poszerzenie repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy 15 minutowe)
 • Cel: integracja grupy ze sobą i terapeutą, stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa
 • Forma pracy: grupowa (10 osób)

Informacje wstępne:

 • Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
 • Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 6. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
 • Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
 • Refundacji podlegają koszty:
 • udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu ( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
 • przejazdu własnym środkiem transportu (równowartość przejazdu środkami komunikacji publicznej)
 • Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od MPiPS.
 • Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra. w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 • Zostałam zakwalifikowana do tego projektu! Spotkanie integracyjne 20 osobowej grupy odbyło się w pensjonacie w Mysłakowicach. W czasie wykonywanych ćwiczeń dowiedziałam się dużo o sobie, o moich predyspozycjach, wadach i zaletach. Poznałam także nowych sympatycznych ludzi. Świetnie się bawiłam. Brawo dla KSON-u za wybór kadry do projektu. Nigdy wcześniej nie miałam okazji zwiedzania biblioteki "od kuchni" a jestem stałym czytelnikiem tej instytucji - bo dużo czytam. Rewelacja - uczestniczę w kursie komputerowym dla zaawansowanych prowadzonych przez profesjonalistkę! To przyjemność uczestniczyć w zajęciach. Jeszcze nie minęła połowa kursu, a ja już tyle uzyskałam nowych nieznanych informacji, a jeszcze tyle przede mną. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co już było i co czeka mnie jeszcze w tym projekcie. HONOROWA.