Janek Kujawski to 3-letni chłopczyk,

 u którego już w okresie
prenatalnym stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju centralnego układu
nerwowego w kierunku zespołu Dandy’ego Walkera. Niestety diagnoza
potwierdziła się po narodzinach chłopca. U Janka stwierdzono torbiel
tylnego dołu czaszki oraz agnezję dolnej części robaka móżdżku.
Ponadto zdiagnozowano częściową agnezję ciała modzewolatego, a
także ogniska heterotopii podwyściółkowej istoty szarej w rogach
czołowych komór bocznych mózgu. Opisany zespół wad rozwojowych
wymaga stałych konsultacji lekarzy specjalistów.

 Chłopiec jeszcze nie pełza, nie raczkuje, samodzielnie nie potrafi
usiąść. Od 3 miesiąca życia dziecko poddawane jest intensywnej
rehabilitacji metodą Vojty oraz NDT Bobath. Znaczna część
rehabilitacji jest odpłatna. Dodatkowo dochodzą koszty związane z
dojazdami na zajęcia rehabilitacyjne, wizyty u lekarzy specjalistów,
oraz dojazdy i pobyty rodziców podczas hospitalizacji Janka.
Miesięczne koszty przerastają możliwości finansowe rodziców. Aby
Janek mógł prawidłowo się rozwijać potrzebna jest wzmożona ilość
przepracowanych godzin rehabilitacji. Dla rodziny liczy się każda
złotówka. Będziemy Państwu wdzięczni za okazaną pomoc. Prosimy o
wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy rodziny Janka. Pomóżmy
Jankowi w prawidłowym rozwoju – razem możemy więcej!!!

 Dokonaj wpłaty

 Ostatnie wpłaty

 300 zł

 Mariusz Stępień

 100 zł

 Alicja Gosiewska

 200 zł

 Marcin Kowalczyk

 200 zł

 Tomasz Kruk

 100 zł

 Marta Zabłocka

 Dokonaj wpłaty

 Odbiorca

 Bank Pocztowy S.A.

 Nr rachunku

 79 1320 1537 4449 1712 3000 0001

 Tytuł wpłaty

 WPŁATA WŁASNA IMIĘ I NAZWISKO

 Potwierdź wpłatę [2]

STATYSTYKI

 18

 Wpłacających

 10 000 zł

 Cel zbiórki

 2 280 zł

 Dotychczas zebrano

 Niniejsza zbiórka prowadzona jest
na rzecz Janka Kujawskiego

 Wszystkie dokonane wpłaty są weryfikowane przez ogólnopolski Program
Ochrony Klientów