zoz mysłakowice x400Zapraszamy Mieszkańców Gminy Mysłakowice i okolic na badania do SP ZOZ Mysłakowice ul. W.Polskiego 2 a.

Rejestracja telefoniczna 75 6470830

OSTEOPOROZY DNIA 15-LISTOPADA -2017 r.