21.11.2013 r. odbyło się spotkanie ze studentami Sopockiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Studenci otrzymali informacje dotyczące ulg i uprawnień dla studentów niepełnosprawnych, a także placówek pomocowych, darmowych porad prawnych oraz wsparcia finansowego. W samym SWPS studiuje ok. 30 niepełnosprawnych studentów, którzy w ramach spotkania otrzymali w formie prezentacji najważniejsze informacje oraz szczegółową wiedzę na tematy najbardziej frapujące: m.in. możliwość przełożenia sesji bądź eksternistycznego zdawania egzaminów ze względu na pobyty w szpitalu bądź turnusy rehabilitacyjne. Mimo, iż większość wiadomości dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na wyższej uczelni jest powszechnie dostępna, uczestników zdziwił fakt, że osoby niepełnosprawne na SWPS-ie zwolnione są z opłat za kserowanie notatek bądź maja możliwość dłuższego wypożyczania książek.

19.11.2013 r. W Placówce Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania osoby dowiedziały się jakie prawa oraz ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym oraz uzyskały informację w szczególności na temat szkoleń oraz placówek zajmujących się wsparciem psychologicznym na terenie Trójmiasta. Uczestnicy zainteresowani byli przede wszystkim różnymi możliwościami zagospodarowania własnego czasu wolnego w woj. pomorskim oraz informacjami na temat wsparcia instytucjonalnego.